Scurt istoric

Cea mai veche mărturie scrisă despre comuna Vârlezi pare a fi un uric datat 15 iunie 1448 prin care domnitorul Petru Rareş întăreşte pe lângă alte cumpărături şi satul Pitkireşti zicând că acesta "a fost al lui de baştină". Satul Pitkireşti ar fi prima aşezare peste care se suprapune comuna Vârlezi de astăzi. Într-un istoric al comunei Vârlezi, scris pe o piele de viţel şi pierdut cu ocazia evenimentelor din august 1944, se menţionează existenţa unei prime aşezări umane pe aceste meleaguri la punctul Holintari, punct situat în sudul actualei comune Vârlezi, la o distanţă de 3 km. Această aşezare ar fi fost fondată de un cioban sărac, Ion Abrud, îndrăgostit de o fată foarte frumoasă şi foarte bogată penume Vezeluca. Prigoniţi de părinţii fetei şi ameninţaţi cu moartea, îndrăgostiţii au părăsit ţinuturile Vrancei şi s-au aşezat la punctul Holintari unde nu mai puteau fi găsiţi de către urmăritori. De la Holintari s-au mutat la punctul Pitkireşti la o distanţă de 2 km în partea de sud-vest a comunei. Aici era apă pentru turme şi locuri mai bune pentru păşunat.

În timpul domniei lui Ştefan cel Mare, ciobanii s-au înmulţit şi au intrat în litigii de la turme şi de la locurile pentru păşunat. O parte dintre ciobani s-a mutat la punctul numit Vîrleaza, iar altă parte a rămas la punctul care astăzi se cheamă Iteşti.

În legătură cu toponimul Vârlezi au existat şi există mai multe păreri:

  1. Denumirea comunei s-ar putea să fie legată de numele Vezelucăi, soţia lui Ion Abrud, ciobanul venit aici de prin părţile Vrancei.
  2. De mult credit se bucură prezumţia că denumirea comunei se leagă de toponimul Vârleaza, dar nu se poate spune mai nimic în legătură cu etimilogia toponimului Vârleaza.
  3. S-a acordat un oarecare credit şi prezumţiei că toponimul Vârlezi ar fi legat de „zvârliţi”, pornindu-se de la situaţia lui Ion Abrud, care fusese izgonit, alungat, zvârlit.

Comuna Vârlezi este situată în partea de nord-vest a oraşului Tg. Bujor la o distanţă de 7 km de acesta, de 42 de km faţă de municipiul Bârlad, de 38 km faţă de municipiul Tecuci, de 48 km faţă de municipiul Galaţi şi de 177 de km faţă de municipiul Iaşi. Din anul 1968 comuna Vârlezi are în componenţa sa şi satul Crăieşti, care până atunci era o comună cu o personalitate distinctă. Comuna Vârlezi are trei porţi rutiere principale: una spre oraşul Tg. Bujor, alta spre Tecuci care trece prin Corni, Măcişeni şi Valea Mărului şi a treia spre Bârlad, Vaslui, Iaşi care trece prin Crăieşti, Bursucani, Bălăbăneşti.

Relieful comunei Vârlezi este relativ monoton, format din dealuri prelungi, cu pante domoale, cu văi şi cu râpi. Comuna este aşezată pe două dealuri şi pe valea dintre ele şi dispune de o întinsă şi bogată zonă silvică, mai mari fiind padurile de la Pietrosu şi Rediu şi multe plantaţii de salcâmi. Din punct de vedere climateric, comuna Vârlezi are caracteristici specifice zonei cu climă temperat-continentală. Temperatura medie anuală variază între 9-10 grade. Media lunii ianuarie coboară până la minus 4 grade, iar media lunii iulie urcă până la 21 de grade.

Deşi nu este situată la o distanţă mare de Tg. Bujor, centru comercial şi de mică industrie pentru această zonă, comuna Vârlezi a avut o viaţă comercială animată şi un larg evantai de activităţi meşteşugăreşti şi de mică industrie.